HOITOSOPIMUKSEN EHDOT:


1. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, toinen lemmikin luovuttaneelle henkilölle ja toinen Karsikon lemmikkihoitolalle. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä
hoitosopimusta ja alla olevia ehtoja, joihin molemmat osapuolet ovat perehtyneet.

2. Hoitoon tullessaan koiralla on oltava Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti voimassa olevat rokotukset ja koira tulee olla madotettu. Kissalla tulee olla voimassa oleva kissaruttorokotus sekä voimassa olevat madotukset. Pyydettäessä omistajan on esitettävä eläinlääkärin allekirjoittama todistus rokotuksista.

3. Allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas vakuuttaa, ettei eläin sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa ja että hän on eläimen omistaja tai että hänellä muutoin on
laillinen oikeus luovuttaa eläin hoitoon.

4. Hoitomaksuun sisältyy täydellinen ylläpito ja säännöllinen ulkoilutus joko aidatulla alueella ja/tai hihnassa sekä pidempinä hoitojaksoina virikkeellistäminen.

5. Mikäli eläin sairastuu/loukkaantuu hoitojakson aikana, on hoitolalla oikeus viedä eläin eläinlääkärin hoidettavaksi. Omistaja on velvollinen suorittamaan eläinlääkärikäynnistä/-käynneistä ja eläimen lääkityksestä aiheutuneet todelliset kulut, mukaan lukien matkakulut ja korvaus eläinlääkärikäyntiin/-käynteihin käytetystä työajasta.

6. Hoito ja muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään eläintä noudettaessa. Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa eläintä asiakkaalle, ellei maksua ole kokonaisuudessaan suoritettu. Poikkeuksena mahdolliset kohdan 5 mukaiset kustannukset, jotka voidaan laskuttaa omistajalta.

7. Hoitola ei vakuuta eläimiä, vaan mahdollisista vahingon tuottamisista hoitolalle tai muille hoitolan eläimille vastaa eläimen omistaja (lemmikkieläimen oma vakuutus). Jos vahingon katsotaan aiheutuneen hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisen toiminnan seurauksena,
niin asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen hoitolan puolesta.

8. Jos eläin noudetaan varatun hoitojakson päättymispäivää aiemmin, on omistajalla velvollisuus maksaa varaamansa hoitojakson hinta kokonaisuudessaan.

9. Jos eläin on hoidossa varattua hoitojaksoa pidemmän ajan, on hoitolalla oikeus veloittaa ylimääräiset päivät omistajalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

10. Eläin luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut tai varahenkilölle joka on saatettu lemmikkihoitolan tietoon lemmikkiä hoitoon tuotaessa.

11. Hoitojakson voi peruuttaa maksutta viimeistään kahta vuorokautta ennen varatun hoitojakson alkamista. Muussa tapauksessa asiakas on velvollinen suorittamaan 50 % varatun hoitojakson hinnasta.

12. Mahdolliset huomautukset eläimen hoidosta on omistajan tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden vuorokauden sisällä hoidon päättymisestä.